НОВИНИ

За пета поредна година община Бургас ще отличи гражданите, които са събрали най-много точки от предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове

В Световният ден на еколога 05 юни, провъзгласен за Световен ден на околната среда от Общото събрание на ООН през далечната 1972 година, имаме удоволствието, за пета поредна година да отчетем и заслужено да наградим най-екологично ориентираните наши съграждани при разделното събиране и предаване на отпадъци от домакинствата, които съвместно с Общинското предприятие „ЧИСТОТА ЕКО“ и Община Бургас полагат грижи и внимание градът ни да става все по чист, приветлив и гостоприемен.

През изминалата 2023 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 220 т разделно събрани фракции отпадъци, което е с 17 т повече от предходната 2022 г.

От общото количество постъпили отпадъци, най-много са разделно събраните отпадъци, както следва:

– хартия – 60,405 т;

– излезли от употреба гуми – 61,518 т;

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 24,442 т;

– пластмаса и пластмасови опаковки – 16,252 т;

– метали и метални опаковки – 44,164 т;

– стъклени опаковки – 11,450 т;

– и други по-малки количества отпадъци от бита (напр. пържилни мазнини, батерии, осветителни крушки) – 2,437 т.

 

Броят на раздадените баркод-карти на гражданите, в които се отразяват определен брой точки при регистриране на съответният отпадък, от стартиране на програмата през 2018 г. до 31.12.2023 г. са 674 бр. при 4 971 потребители на услугата в МЦ.

От всички 19 бр. мобилни центрове, разположени на територията на Община Бургас, за 2023 г. са отличени следните първенци:

  • МЦ № 16 (разположен в ж.к. „Изгрев“, срещу бл. 32) – за поредна година с най-голям брой направени транзакции – 5 384 бр.;

  • МЦ № 17 (ж.к. „Славейков“ до бл. 9) – мобилен център с постъпили количествено най-много отпадъци – 10 791,240 кг.

Най-много издадени карти през 2023 г. – 174 бр. са в МЦ № 12 (ж.к. „Братя Миладинови“ – между у-ще „В. Априлов“ и блок „Народен юмрук“).

Картата на победителя, Стоян Митев, предавал отпадъците си в МЦ № 17 (ж.к. „Славейков“ до бл. 9), е издадена на 09.12.2021 г.

За ПЕТА поредна година Община Бургас раздава награди на първите 10 класирали се за събраните точки от предаването на отпадъци в мобилните центрове, като първите трима, класирали се с най-много точки ще получат материални награди, а останалите – ще получат подаръчни ваучери на стойност 150 лв., 100 лв. и 50 лв., според реда на класиране, които да използват в магазините на магазин „Технополис“.

За всички останали участници в инициативата, събрали над 2 000 точки, ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ подарява по 5 литра висококачествен компост, произведен в предприятието.

Първите десет класирали се, събрали най-много точки, са както следва:

1. Стоян Митев 51 821 точки – електронен четец

2. Пролетина Халачева 38 020 точки – фитнес гривна

3. Недка Шопова 33 810 точки – кафе-машинка

4. Христо Неделчев 21 116 точки – 150 лв.

5. Антон Николов 15 851 точки – 150 лв.

6. Алексей Русев 14 492 точки – 100 лв.

7. Султанка Николова 13 938 точки – 100 лв.

8. Димитър Данев 13 423 точки – 50 лв.

9. Иванка Йорданова 11 610 точки – 50 лв.

10. Тодор Делиев 11 516 точки – 50 лв