НОВИНИ

Временно затваряне на мобилните центрове за радрелно събиране на отпадъци

Предвид създалата се ситуация,мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци,преустановяват дейността си до второ нареждане.