НОВИНИ

ОП „Чистота Еко “ търси да назначи

Длъжност бр. Раб.заплата Режим на работа  
3 Машинист Булдозер 1 1,000.00 лв. по график на 12 часа  
4 Оператор ПСМ 4 970.00 лв. по график на 12 часа  
6 Шлосер 1 930.00 лв. по график на 12 часа  
7 Водач тов.микробус 1 1,050.00 лв. от понеделник до петък на 8 часа  
8 Шофьор самосвал 1 950.00 лв. по график на 12 часа  
9 Машинист ПСМ 1 990.00 лв. по график на 12 часа  
  Забележка :        
  Първите 6 месеца работната заплата е намалена с 10 %        
  На всички работници се осигурява безплатна храна , служебен транспорт и работно облекло, с изключение на длъжност Оператор мобилен център