НОВИНИ

Сертифициране на компост

В процес на серфициране е новата партида висококачествен компост,произведен от ОП Чистота еко.Сертифицирането се осъществява в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria