НОВИНИ

Сертификат компост

Поредната партида висококачествен компост произведен от ОП Чистота еко, беше сертифициран в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria