НОВИНИ

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от НРПУРОИВ за периода 2021г.-2022г.

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас  за периода 2021г.-2022г.

4. Протокол Търг 15.12.2022 г.

3. Протокол Търг 21.07.2022 г.

2. Протокол Търг 14.04.2022

1. Протокол Търг 03.02.2022 г.

8. Протокол комисия 23.12.2021 -непроведен търг

8. Протокол комисия 16.12.2021 -непроведен търг липса на кандидати

7. Протокол Търг 21.10.2021 г.

6. Протокол Търг 23.09.2021 г.

5. Протокол Търг 10.06.2021 г.

4. Протокол търг 13.05.2021г.

3. Протокол Търг 25.03.2021 г.

2. Протокол Търг 11.02.2021 г.

1. Протокол Търг 14.01.2021 г.