ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030
Публикувано на: вторник, 21 април 2015
Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.

 

Електронна преписка

Решение  Решение

Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г.
Дата: 11:05:34, 21 април 2015

 

 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2015-0030