НОВИНИ

Повече от 30 тона стари и непотребни мебели са предадени за обновяване

Повече от 30 тона стари и непотребни мебели са предадени до този момент в специализирания Център за ремонт и повторна употреба на подобни вещи от домакинствата. Кампанията на Община Бургас стартира това лято.

Предадените мебели ще бъдат обновени, след което ще бъдат предоставени на социални домове, пенсионерски клубове и други заведения, които имат нужда.

Инициативата на Община Бургас дава възможност на гражданите, които подменят своето обзавеждане вкъщи, да се освободят лесно и удобно от ненужните им вещи. По този начин ще се ограничи практиката те да бъдат оставяни на площадките за смет.

Заявката за предаване и безплатно извозване на стари мебели може да направите на платформата https://www.greencity.bg/ или на телефони 0888 232 056 и 0888 457 020 – ОП „Чистота Еко“.

Важно е ползвателите на услугата да знаят, че в Центъра не се приемат матраци или други текстилни материали, които са били част от мебели.

Специализираната платформа https://www.greencity.bg/ представлява пътеводител в сферата на разделното събиране на отпадъци. В нея ще откриете полезна информация като: интерактивна карта на видовете контейнери; информация за видовете отпадъци; данни, които показват в реално време количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране; отговори на важни въпроси, свързани с видовете отпадъци.

Центърът за ремонт и повторна употреба на стари мебели е създаден по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.