Персонал

д-р инж. Стефан Калчев

Директор
Телефон +359 889290143

инж. Иван Кокаланов

Технически Ръководител
Телефон +359 888457020

Мария Иванова

Главен счетоводител
Телефон +359 888456818

Дора Великова

Еколог - Технолог
Телефон +359 888457146

Валентина Драгиева

Технически сътрудник
Телефон +359 889071432

Димитър Великов

Главен Механик
Телефон +359 888232056

Пепа Кратункова

Технолог - Лаборант
Телефон +359 884028787

Мариана Грудова

Координатор дейности мобилни центрове
Телефон +359 887271152

Живко Захариев

Снабдител
Телефон +359 887890926

Станимир Кацаров

Системен администратор
Телефон +359 884305292