НОВИНИ

Награждаване на учасниците в кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите се отлага

Поради така създалата се ситуация с Ковид 19, награждаване на участниците в кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци се отлага до подобряване на епидемиологичната обстановка