НОВИНИ

Oбява

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Инсталация, попадаща в т.5.4. от Приложение №4 към ЗООС „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“

Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота еко“

тел.: 0889290143