НОВИНИ

 • На 15 юни 2024 г. започва кампанията за получаване на висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота еко“. Всички, събрали над 2000 точки, ще получат по 5 литра компост. За всеки допълнителни 2000 точки над първоначалните 2000 ще бъдат предоставени още 5 литра компост. Кампанията приключва на 31 юли 2024 г.Покажи повече...
 • За пета поредна година Община Бургас връчи наградите на десетимата най-активни граждани, участвали в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове в града. Наградите на победителите в инициативата връчи кметът Димитър Николов на символичната дата 5 юни – Световен ден на околната среда. „Благодаря ви за активността и за отношението ви към […]Покажи повече...
 • В Световният ден на еколога 05 юни, провъзгласен за Световен ден на околната среда от Общото събрание на ООН през далечната 1972 година, имаме удоволствието, за пета поредна година да отчетем и заслужено да наградим най-екологично ориентираните наши съграждани при разделното събиране и предаване на отпадъци от домакинствата, които съвместно с Общинското предприятие „ЧИСТОТА ЕКО“ […]Покажи повече...
 • На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен работен проект за „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ – Актуализация. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота Еко“ Тел: 0889 290 143Покажи повече...
 • Определяне на цени при приемане на неопасни отпадъци за обезвреждане, чрез депониране на РПУО „Братово-Запад“, според класификацията на отпадъците – битови или производствени В изпълнение на нормативната уредба при управление на отпадъците, отпадъците, които могат да се приемат за депониране на РПУО „Братово – Запад“ са битови и производствени твърди неопасни отпадъци. Съгласно „Наредба № […]Покажи повече...
 • от 1.09 до 30.06  Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч.Покажи повече...
 • Поради високите температури от 26.07 д0 29.07  мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци ще работят от 7:00 до 12:00чПокажи повече...
 • Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас  за периода 2021г.-2022г. 4. Протокол Търг 15.12.2022 г. 3. Протокол Търг 21.07.2022 г. 2. Протокол Търг 14.04.2022 1. Протокол Търг 03.02.2022 г. 8. Протокол комисия 23.12.2021 -непроведен […]Покажи повече...
 • От 01.07 до 31.08 работното време на мобилните центрове ще бъде от 8:00ч. до 15:00ч.Покажи повече...
 • ЗАПОВЕД № 29/ 08.06.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт […]Покажи повече...
 • 5-ти юни световен ден на околната среда съвместно мероприятие с ДГ Калина Малина ОП Чистота ЕКО дирекция екология и опазване на околната среда и г-жа Балтина Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата    Покажи повече...
 • През изминалата 2022 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 203 т отпадъци, което е с 42 т повече от предходната 2021 г. От общото количество постъпили отпадъци, най-много са разделно събраните отпадъци, както следва: – хартия – 52 т; – текстил – 75 т; – излезли от употреба гуми […]Покажи повече...
 • От 12.03/понеделник/ до приключване на  ремонтните дейности  МЦ 10 /ж.к „Възраждане“ ,срещу хотел Вега,в края на Фердинандова/ няма да работиПокажи повече...
 • ЗАПОВЕД   №  13/ 14.02.2023 г.   На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, […]Покажи повече...
 •     ЗАПОВЕД № 11/ 07.02.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]Покажи повече...
 • ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на ЛПСОВ и осигуряване на възможност за интегриране на модул за производство на RDF на територията на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, […]Покажи повече...
 •   ЗАПОВЕД № 74/ 22.12.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение по т.50/Протокол №44 /29.11.2022г./ на Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно […]Покажи повече...
 • От 1-ви ноември влиза в сила ново работно време: от 1.09 до 30.06  Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч. от 01.07  до 30.08 Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч.    без обедна почивкаПокажи повече...
 • ЗАПОВЕД № 61/ 14.10.2022 г. На основание чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО” приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 16 от Протокол №42/28.10.2014 г., във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на производствената площадка и опазване компонентите на околната среда, както и предотвратяване на […]Покажи повече...
 • от 13.09.2022г. мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци се връщат към нормалното си работно време : Вторник – Събота – 9:30 ч.– 18:00 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч.Покажи повече...
 • Ако имате купчина неизползвани лекарства или лекарства с изтекъл срок на годност някъде в дома си и не знаете кой е най-добрият начин да се отървете от тях, не сте само вие. Проучване от 2021 г., проведено от Covanta, компания за управление на отпадъци в Ню Джърси, САЩ, установява, че 53 % от анкетираните 2000 американци […]Покажи повече...
 • Поради високите температури от 20.07.2022 мобилните центрове ще работят от 08:00 до 15:00Покажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 38/ 11.07.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]Покажи повече...
 • Разделното събиране на отпадъци в Бургас отбелязва ръст и става все по-популярна практика сред гражданите. През изминалата 2021 година в системата от мобилни центрове на Община Бургас са предадени общи 161 тона различни по вид отпадъци. Това е с 31 тона повече в сравнение с 2020 година. От тях най-голям дял заема хартията – 52 […]Покажи повече...
 • За поредна година Община Бургас ще отличи гражданите, които са събрали най-много точки от предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове. Първите 10 в класирането ще получат материални награди, а всички, събрали над 2000 точки, ще получат по 5 литра висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота еко“. За всеки 1000 точки над събраните 2000 […]Покажи повече...
 • ЗАПОВЕД № 16/ 04.04.2022 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, […]Покажи повече...
 • Поради влошените метеорологични условия /ураганен вятър/ на 01.04 и 02.04 мобилните центрове няма да работятПокажи повече...
 • Във връзка с увеличената заболеваемост на служителите на мобилните центрове, Ви уведомяваме,че графика на работа на мобилните центрове се променя ежедневно.За това преди да посетите някой мобилен център, молим  да се информирате от страницата ни кои центрове за отворени. Извиняваме се за причиненото неудобство Неработещи мобилни центровеПокажи повече...
 • Поредната партида висококачествен компост произведен от ОП Чистота еко, беше сертифициран в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria Покажи повече...
 • И тази година община Бургас ще раздаде  много поощрителни награди. Всички участници в инициативата, събрали над 2000 точки,ще  получат по 5 литра висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“. А за всеки 1000 точки над събраните 2000, участниците ще получат допълнително по още 5 литра компост.Покажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 3 /18.01.2022 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани […]Покажи повече...
 • Днес останах особено приятно изненадан от Община Бургас Днес беше този ден в годината в който реших да сменя летните гуми на автомобила си със зимни. За първи път се срещнах с казуса да изхвърля старите си гуми, защото досега гумаджийте при които съм ходил са го правели вместо мен. Но днес ме помолиха да […]Покажи повече...
 • Заповед за сваляне   ЗАПОВЕД № 66/ 30.11.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – […]Покажи повече...
 • Заповед за сваляне   ЗАПОВЕД № 56/ 04.10.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – […]Покажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 53 /08.09.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани […]Покажи повече...
 • Броени дни остават до крайния срок, в който бургазлии от няколко жилищни района може да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплението на твърдо гориво с екологични уреди на пелети и природен газ. Документи се приемат до 15 септември. Проектът по програма LIFE за подмяна на старите печки обхваща Централна градска част, кв. „Възраждане“, к-с „Лазур“, […]Покажи повече...
 • Повече от 30 тона стари и непотребни мебели са предадени до този момент в специализирания Център за ремонт и повторна употреба на подобни вещи от домакинствата. Кампанията на Община Бургас стартира това лято. Предадените мебели ще бъдат обновени, след което ще бъдат предоставени на социални домове, пенсионерски клубове и други заведения, които имат нужда. Инициативата […]Покажи повече...
 • 20 опитни водолази от СНЦ „Приятели на морето“, сред които и няколко дами, ще почистят отпадъците от морското дъно край Моста на 1 август /неделя/. Организатор на инициативата е Община Бургас. Целта е в рамките на акцията да се извадят колкото се може повече отпадъци от морето до една от най-оживените части на плажната ивица. […]Покажи повече...
 • Община Бургас стартира нова услуга, която ще осигури удобство за всяко домакинство и в същото време ще допринесе за опазване на околната среда. Ако имате стари мебели, които не са ви необходими, може лесно да се освободите от тях като заявите извозването им към Центъра за ремонт и подготовка за повторна употреба. Там ще им […]Покажи повече...
 • СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане срока (до 04 юли 2021 год.) за получаване на поощрителните награди (по 5 литра висококачествен компост за всеки 1000 точки) на гражданите, събрали над 2000 точки в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове, напомняме на неполучили наградите си, че могат да направят това във всеки мобилен […]Покажи повече...
 • СЪОБЩЕНИЕ Напомняме на гражданите, участвали в кампанията на Община Бургас за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове, неполучили ваучерите си от 50 лв. за пазаруване в магазини „Технополис“, че могат да направят това във всеки мобилен център на територията на гр. Бургас. (ваучерите важат до м. май 2022 год.) Прилагаме списък с гражданите, […]Покажи повече...
 • Община Бургас, в партньорство с обучени водолази от СНЦ „Приятели на морето“, ще организира почистване на отпадъците от морското дъно. Това ще се случи на 20 юни. Водолазите ще почистват морето около о-в Света Анастасия. Според изследване на БАН, Черно море е един от най-замърсените с пластмасови и микропластмасови отпадъци водни басейни в света, а това […]Покажи повече...
 • Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ разработиха проект за мобилно приложение, което насърчава и подпомага процеса по разделно събиране на отпадъци. Амбициозните Елия Георгиева, Ванеса Костадинова, Анжела Хараламбиева и Катерина Малянова представиха идеята си пред зам.-кмета Весна Балтина и експерти по екология и опазване на околната среда от Община Бургас. Бургаските деца са озаглавили своя проект […]Покажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 36 / 21.05.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – […]Покажи повече...
 • За поредна година Община Бургас отличи най-активните граждани, участвали в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове. За втори път победител е Пролетина Халачева, а ето кои са 10-те най-активни бургазлии в екоинициативата: 1. Пролетина Халачева – 21 645 точки – прахосмукачка робот; 2. Димо Минчев – 19 800 точки – кафе машина; […]Покажи повече...
 • от 30.04 до 04.05 и на 06.06 мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци няма да работятПокажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 24 / 21.04.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – […]Покажи повече...
 • Поради големия интерес покупката на компост в количество  над 1т ,се осъществява след предварителна заявка на телефон +359884028787 Покажи повече...
 • На 04.04.2021г Регионално депо за отпадъци „Братово-Запад“ ще работи от 7:00ч-15:30чПокажи повече...
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова заедно със заместник-кмета  за стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина посетиха регионално депо „Братово-Запад“ . Беше обсъдена стратегията за развитие на предприятието в сферата на кръговата икономика. Покажи повече...
 • Община Бургас предоставя пелети на гражданите, които получиха нови отоплителни уреди на такъв тип гориво по проекта за подмяната на старите печки по програма LIFE. 66 семейства ще получат по 60 килограма от екологичното гориво безвъзмездно. Днес екипи на Община Бургас доставиха пелети в домовете на най-рано записалите се и одобрени впоследствие бургазлии по програмата. […]Покажи повече...
 • Община Бургас  и тази година продължава една своя инициативата, насочена към опазването на околната среда. От днес всеки гражданин, който е заплатил до 30 април данъка за имота си и таксата за битови отпадъци, може да получи безплатно 5 литра компост. Той ще се раздава в мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, като при […]Покажи повече...
 • Поредната партида висококачествен компост произведен от ОП Чистота еко, беше сертифициран в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria Покажи повече...
 • На 16.03.2021г. ще стартира ежегодната инициатива на Община Бургас и ОП Чистота Еко за раздаване на компост срещу платени данъциПокажи повече...
 • Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 17/ 10.03.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани […]Покажи повече...
 • Всички мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците ще работят на 01.03.2021г./понеделник/Покажи повече...
 • Всеки бургазлия с платени местни данъци има право да получи 5 литра безплатен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“. Това е най-добрият естествен наторител за растенията в дома или градината, а екоинициативата е вече традиционна за нашия град. От 15 март 2021 г. Община Бургас и ОП „Чистота Еко“ рестартират кампанията по безплатно раздаване на […]Покажи повече...
 • В процес на серфициране е новата партида висококачествен компост,произведен от ОП Чистота еко.Сертифицирането се осъществява в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria  Покажи повече...
 • ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ започва кампанията по раздаване на компост за платени данъци от 01.05.2021г, която ще продължи до 31.12.2021г. Гражданите заплатили в пълен размер данък сгради и такса битови отпадъци ,имат право да получат 5 литра пакетиран компост за всеки отделен имот в рамките на Община Бургас срещу представяне на платежен документ и документ за […]Покажи повече...
 • Поради така създалата се ситуация с Ковид 19, награждаване на участниците в кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци се отлага до подобряване на епидемиологичната обстановкаПокажи повече...
 • През 2021г. ще бъдат отворени нови мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от гражданите в: кв. Банево кв. Ветрен кв. Долно Езерово гр.Българово кв.Мина Черно мореПокажи повече...
 • Заповед за сваляне   ЗАПОВЕД № 10 / 26.01.2021 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи […]Покажи повече...
 • ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Инсталация, попадаща в т.5.4. от Приложение №4 към ЗООС „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и […]Покажи повече...
 • Свали ЗАПОВЕД № 121 / 29.12.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]Покажи повече...
 •  Само тази седмица за предадените количества в Мобилните центрове ще се дават двойно бонус точки В периода от 21 до 29 ноември се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/. Темата през 2020 г. е „Моите действия за намаляване на отпадъците“. Идеята на Европейската седмица е да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на […]Покажи повече...
 • Договор Община Бургас и ДЗЗД Енвиро сървис – Евровикс Българи сключиха договор за доставка на  биологичен активатор за нуждите на ОП Чистота екоПокажи повече...
 • На 24.12.2020 и 31.12.2020г депо братово ще работи до обяд.На 01.01.2021г. от 9:30ч.  Покажи повече...
 • От 24.12.2020г. до 28.12.2020г. мобилните центрове за разделно събиране отпадъци няма да работят на 31.12.2020г. до 12:00чПокажи повече...
 • Кратко описание / документация : Предметът на обществената поръчка е ежедневна доставка на готова храна за служителите на ОП „Чистота Еко“, 70 /седемдесет/ броя на ден, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за осигуряване на безплатна храна, както следва: Обяд в еднократна опаковка, включващ: – супа – 300 гр.; – основно ястие –  300 гр.;  – хляб – бял/добруджа – 150 гр.   […]Покажи повече...
 • КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСА НА КОМПОСТИРАНЕ? Процесът на компостиране преминава през две фази: фаза на разграждане на органичната материя и фаза на зреене. Първа фаза Тя започва веднага след като кухненските и градинските отпадъци се натрупат на купчинка или се поставят в компостер. Осъществява се от аеробните микроорганизми, които консумират кислород, освобождават въглероден двуокис и произвеждат […]Покажи повече...
 • ОП Чистота еко напомня,че срока на кампанията за получаване на компост срещу платени данъци е до 31.12.Можете да получите своя компост в мобилните центрове за събиране на отпадъци. Покажи повече...
 • ОП ЧИСТОТА ЕКО – набира персонал за работа със строителни машини. Изисква се документ за работа с хидравлични багери и челни товарачи. Работно време: 12 часови дневни смени ( два дни работни, два дни почивни) Организиран служебен транспорт от и до работното място. Осигурена храна и работно облекло. https://www.alo.bg/7057989Покажи повече...
 • Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци.  Покажи повече...
 • Заповед-свали   ЗАПОВЕД № 111 / 17.11.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани […]Покажи повече...
 • ЗАПОВЕД № 104 / 20.10.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]Покажи повече...
 • Продължава кампанията за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови на екогориво. През тази седмица няколко домакинства в Бургас ще получат безплатно нови уреди на пелети. Те се монтират също безплатно и имат 5-години гаранционен срок. Дейностите са част от проекта по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството […]Покажи повече...
 • МЦ номер 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41-няма да работи на 15.09.2020г.Покажи повече...
 • От 1-ви юли влиза в сила лятно работно време: Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч. МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 […]Покажи повече...
 • ЗАПОВЕД № 90 / 15.09.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]Покажи повече...
 • № Длъжност бр. Раб.заплата Режим на работа   3 Машинист Булдозер 1 1,000.00 лв. по график на 12 часа   4 Оператор ПСМ 4 970.00 лв. по график на 12 часа   6 Шлосер 1 930.00 лв. по график на 12 часа   7 Водач тов.микробус 1 1,050.00 лв. от понеделник до петък на 8 […]Покажи повече...
 • ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ започва кампанията по раздаване на компост за платени данъци от 04.05.2020г, която ще продължи до 31.12.2020г. Гражданите заплатили в пълен размер данък сгради и такса битови отпадъци до 30.06.2020г. имат право да получат 5 литра пакетиран компост за всеки отделен имот в рамките на Община Бургас срещу представяне на платежен документ и […]Покажи повече...
 • ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява работата на Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци  от 13.04.2020г. понеделник. Работното време на центровете през следващата седмица е както следва  – всеки ден от 13-ти до 16-ти април от 9,30 до 18,00 часа, а от 21-ви април влизат с нормален график всяка седмица от вторник до събота от 9,30 до 18,00 […]Покажи повече...
 • Предвид създалата се ситуация,мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци,преустановяват дейността си до второ нареждане.Покажи повече...
 • През 2019 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, продължиха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 01.01.2019г. -31.12.2019 г., в резултат бяха събрани 144 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Първите 10 участника събрали най-голям брой точки, […]Покажи повече...
 • ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС обявява Кампания за събиране на пластмасови бутилки от напитки. За всеки предадени 3 килограма пластмасови бутилки в един от деветнадесетте Мобилни центъра на територията на Община Бургас, гражданите ще получат 5 литра висококачествен компост. Кампанията важи само за 14.09.2019г. – „Да изчистим България Заедно“Покажи повече...
 • Община Бургас Уведомява: Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.  Кампанията по раздаване на компост ще продължи до 31.12.2019г.  Покажи повече...
 • През 2018 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, стартираха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 28.04.2018г. -31.12.2018 г., в резултат бяха събрани 106 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Участниците в кампанията събрали над 1000 точки, […]Покажи повече...
 • ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.12.2018Г. ДО 29.12.2018Г. ЩЕ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ МОБИЛНИ ЦЕНТРОВЕ: За ж.к. „Меден рудник”: МЦ № 2 ж.к. „Меден рудник“ , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга; МЦ № 3 ж.к. „Меден рудник“ , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл; […]Покажи повече...
 • Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48Покажи повече...
 • ТЕХНОЛОГ/ ЛАБОРАНТ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Организира и контролира дейностите по безаварийната експлоатацията на компостираща инсталация съгласно зададените технологични норми и изисквания. Отговаря за дейността на лабораторията и повереното имущество в нея. Следи нивата на шахтите с инфилтрат и дава разпореждания на операторите на помпи за включване на помпите за преместване в ретензионен басейн. Контролира: […]Покажи повече...
 • От 15 Септември Община Бургас, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната употреба. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон […]Покажи повече...
 • ОП ЧИСТОТА ЕКО със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС обявява Кампания за събиране на пластмасови бутилки от напитки. За всеки предадени 3 килограма пластмасови бутилки в един от деветнадесетте Мобилни центъра на територията на Община Бургас, гражданите ще получат 5 литра висококачествен компост. Кампанията важи за 15.09.2018г. – „Да изчистим България Заедно“Покажи повече...
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]Покажи повече...
 • Кампания „Засади цвете и се грижи за него“ Целодневна детска градина „Надежда“ 13 гр.Бургас – 10.05.2018г.Покажи повече...
 • Във връзка с решение на Община Бургас уведомяваме, че Мобилният център № 8, с адрес: ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между ул.“Шейново“ и ул. „Самуил“ е преместен поради ремонтни дейности. Всички граждани, желаещи да получат компост или да предадат разделно събран отпадък могат да посетят останалите мобилни центрове. Информация за разположението на всички […]Покажи повече...
 • Община Бургас Уведомява: За всеки  отделен имот, за който до 30.04.2018г., сте заплатили пълния  размер на дължимите  местни данъци и такса битови отпадъци може да получите  безплатно до 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ. Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всяка седмица от вторник до събота, в периода 15.02.2018г. до 21.12.2018г., от 10:00 […]Покажи повече...
 • УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.12.2017Г. РЕГИОНАЛНО ДЕПО БРАТОВО-ЗАПАД ВЪЗСТАНОВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С НОРМАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 07:00 ДО 19:30 ЧАСА БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.   ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК тел.0889/07-14-32Покажи повече...
 •                                Вакантни позиции                                        към 17.05.2017 г. № Длъжност Брой код по НКПД Раб.заплата 1 Шофьор цистерна 1 8332-2005 780 2 Автоводач 2-ра […]Покажи повече...
 • От 10.02.2017 година ОП Чистота еко стартира продажбите на компост. Продажбите се осъществяват всеки делничен ден от понеделник до петък от 09:00 часа до 16.00 часа.    Покажи повече...
 • Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни […]Покажи повече...
 • ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42) РЕШЕНИЕ: І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за […]Покажи повече...