НОВИНИ

Съобщение неполучен компост от граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане срока (до 04 юли 2021 год.) за получаване на поощрителните награди (по 5 литра висококачествен компост за всеки 1000 точки) на гражданите, събрали над 2000 точки в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове, напомняме на неполучили наградите си, че могат да направят това във всеки мобилен център на територията на гр. Бургас.

Прилагаме списък с гражданите, неполучили наградите си към 22.06.2021 г.

Име

Фамилия

Брой точки

Компост за получаване,

бр.

1

Румяна

Хароян

5388

4

2

Никифор

Щерев

5362

4

3

Николинка

Добрева

4578

3

4

Киро

Иванов

4326

3

5

Виолета

Богданова

4267

3

6

Йорданка

Парушева

4097

3

7

Руска

Петрова

3864

2

8

Христо

Григоров

3288

2

9

Елена

Бичарова

3268

2

10

Милена

Димитрова

3141

2

11

Невена

Трандафилова

3038

2

12

Диляна

Коралска

3015

2

13

Мартин

Янков

2969

1

14

Георги

Георгиев

2841

1

15

Мариана

Георгиева

2659

1

16

Таня

Георгиева-Стоянова

2521

1

17

Татяна

Добрева

2510

1

18

Соня

Николова

2499

1

19

Тодор

Георгиев

2444

1

20

Росица

Колева

2437

1

21

Маруся

Русева

2428

1

22

Иван

Паздеров

2388

1

23

Георги

Стоев

2349

1

24

Тодорка

Янева

2259

1

25

Иванка

Найденова

2184

1

26

Стефан

Димитров

2156

1

27

Красимира

Янакиева

2131

1

28

Николай

Иванова

2034

1

29

Диана

Бахарова

2032

1

30

Цветомир

Цонев

2020

1