НОВИНИ

Kампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2021г

И тази година община Бургас ще раздаде  много поощрителни награди. Всички участници в инициативата, събрали над 2000 точки,ще  получат по 5 литра висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“. А за всеки 1000 точки над събраните 2000, участниците ще получат допълнително по още 5 литра компост.