НОВИНИ

Кампания да изчистим България заедно – 14.09.2019 година

ОП ЧИСТОТА ЕКО със съдействието на ОБЩИНА БУРГАС обявява Кампания за събиране на пластмасови бутилки от напитки.

За всеки предадени 3 килограма пластмасови бутилки в един от деветнадесетте Мобилни центъра на територията на Община Бургас, гражданите ще получат 5 литра висококачествен компост.

Кампанията важи само за 14.09.2019г. – „Да изчистим България Заедно“