НОВИНИ

Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост

Община Бургас

Уведомява:

Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

 Кампанията по раздаване на компост ще продължи до 31.12.2019г.