НОВИНИ

Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея за служителите на ОП „Чистота Еко“

Кратко описание / документация :
Предметът на обществената поръчка е ежедневна доставка на готова храна за служителите на ОП „Чистота Еко“, 70 /седемдесет/ броя на ден, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за осигуряване на безплатна храна, както следва:
Обяд в еднократна опаковка, включващ:
– супа – 300 гр.;
– основно ястие –  300 гр.; 
– хляб – бял/добруджа – 150 гр.