Приложение №1

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   До Директора на ОП „Чистота Еко“                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия – длъжност) ……………………………………………………………………………………….…………………. (община, фирма, организация)   Г-н Директор, Във връзка с извозване на отпадъците […]

Информация за Мобилен център №8

Posted Posted in НОВИНИ

Във връзка с решение на Община Бургас уведомяваме, че Мобилният център № 8, с адрес: ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между ул.“Шейново“ и ул. „Самуил“ е преместен поради ремонтни дейности. Всички граждани, желаещи да получат компост или да предадат разделно събран отпадък могат да посетят останалите мобилни центрове. Информация за разположението на всички […]

Важно! Компост 5 литра при платени данъци и такси 2018г.

Posted Posted in НОВИНИ

Община Бургас Уведомява: За всеки  отделен имот, за който до 30.04.2018г., сте заплатили пълния  размер на дължимите  местни данъци и такса битови отпадъци може да получите  безплатно до 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ. Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всяка седмица от вторник до събота, в периода 15.02.2018г. до 21.12.2018г., от 10:00 […]

Работно време депо Братово – Запад

Posted Posted in НОВИНИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.12.2017Г. РЕГИОНАЛНО ДЕПО БРАТОВО-ЗАПАД ВЪЗСТАНОВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С НОРМАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 07:00 ДО 19:30 ЧАСА БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.   ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК тел.0889/07-14-32

Съобщение-Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни […]