Обява инвестиционно предложение

Posted Posted in НОВИНИ

ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на ЛПСОВ и осигуряване на възможност за интегриране на модул за производство на RDF на територията на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, […]

Заповед № 74

Posted Posted in НОВИНИ

  ЗАПОВЕД № 74/ 22.12.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение по т.50/Протокол №44 /29.11.2022г./ на Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно […]

Ново работно време на мобилните цвнтрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

От 1-ви ноември влиза в сила ново работно време: от 1.09 до 30.06  Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч. от 01.07  до 30.08 Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч.    без обедна почивка

Заповед №61 Забрана на нерегламентираният достъп на външни лица на територията на производствената площадка на депо „Братово-Запад“

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 61/ 14.10.2022 г. На основание чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО” приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 16 от Протокол №42/28.10.2014 г., във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на производствената площадка и опазване компонентите на околната среда, както и предотвратяване на […]

Как да изхвърляме непотребните лекарства, които се натрупват в домовете ни?

Posted Posted in НОВИНИ

Ако имате купчина неизползвани лекарства или лекарства с изтекъл срок на годност някъде в дома си и не знаете кой е най-добрият начин да се отървете от тях, не сте само вие. Проучване от 2021 г., проведено от Covanta, компания за управление на отпадъци в Ню Джърси, САЩ, установява, че 53 % от анкетираните 2000 американци […]

Заповед № 38

Posted Posted in НОВИНИ

Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 38/ 11.07.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]

Бургазлии все по-често използват центровете за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Разделното събиране на отпадъци в Бургас отбелязва ръст и става все по-популярна практика сред гражданите. През изминалата 2021 година в системата от мобилни центрове на Община Бургас са предадени общи 161 тона различни по вид отпадъци. Това е с 31 тона повече в сравнение с 2020 година. От тях най-голям дял заема хартията – 52 […]

Получаване на компост срещу натрупани точки

Posted Posted in НОВИНИ

За поредна година Община Бургас ще отличи гражданите, които са събрали най-много точки от предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове. Първите 10 в класирането ще получат материални награди, а всички, събрали над 2000 точки, ще получат по 5 литра висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота еко“. За всеки 1000 точки над събраните 2000 […]