ОП Чистота Еко е част от кампанията за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови на екогориво

Posted Posted in НОВИНИ

Продължава кампанията за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови на екогориво. През тази седмица няколко домакинства в Бургас ще получат безплатно нови уреди на пелети. Те се монтират също безплатно и имат 5-години гаранционен срок. Дейностите са част от проекта по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството […]

Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41 7 ж.к.“Изгрев“-между бл.66/65 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 9 ЦГЧ-зад бл.104, срещу […]

ЗАПОВЕД № 90

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 90 / 15.09.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]

ОП „Чистота Еко “ търси да назначи

Posted Posted in НОВИНИ

№ Длъжност бр. Раб.заплата Режим на работа   3 Машинист Булдозер 1 1,000.00 лв. по график на 12 часа   4 Оператор ПСМ 4 970.00 лв. по график на 12 часа   6 Шлосер 1 930.00 лв. по график на 12 часа   7 Водач тов.микробус 1 1,050.00 лв. от понеделник до петък на 8 […]

Започва кампанията по раздаване на компост

Posted Posted in НОВИНИ

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ започва кампанията по раздаване на компост за платени данъци от 04.05.2020г, която ще продължи до 31.12.2020г. Гражданите заплатили в пълен размер данък сгради и такса битови отпадъци до 30.06.2020г. имат право да получат 5 литра пакетиран компост за всеки отделен имот в рамките на Община Бургас срещу представяне на платежен документ и […]

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява работата на Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от 13.04.2020г. понеделник.

Posted Posted in НОВИНИ

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява работата на Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци  от 13.04.2020г. понеделник. Работното време на центровете през следващата седмица е както следва  – всеки ден от 13-ти до 16-ти април от 9,30 до 18,00 часа, а от 21-ви април влизат с нормален график всяка седмица от вторник до събота от 9,30 до 18,00 […]

Списък с наградените участници от кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2019г.“

Posted Posted in НОВИНИ

През 2019 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, продължиха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 01.01.2019г. -31.12.2019 г., в резултат бяха събрани 144 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Първите 10 участника събрали най-голям брой точки, […]