Получаване на компост срещу натрупани точки

Posted Posted in НОВИНИ

На 15 юни 2024 г. започва кампанията за получаване на висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота еко“. Всички, събрали над 2000 точки, ще получат по 5 литра компост. За всеки допълнителни 2000 точки над първоначалните 2000 ще бъдат предоставени още 5 литра компост. Кампанията приключва на 31 юли 2024 г.

За пета поредна година Община Бургас връчи наградите на десетимата най-активни граждани, участвали в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове в града

Posted Posted in НОВИНИ

За пета поредна година Община Бургас връчи наградите на десетимата най-активни граждани, участвали в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове в града. Наградите на победителите в инициативата връчи кметът Димитър Николов на символичната дата 5 юни – Световен ден на околната среда. „Благодаря ви за активността и за отношението ви към […]

За пета поредна година община Бургас ще отличи гражданите, които са събрали най-много точки от предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове

Posted Posted in НОВИНИ

В Световният ден на еколога 05 юни, провъзгласен за Световен ден на околната среда от Общото събрание на ООН през далечната 1972 година, имаме удоволствието, за пета поредна година да отчетем и заслужено да наградим най-екологично ориентираните наши съграждани при разделното събиране и предаване на отпадъци от домакинствата, които съвместно с Общинското предприятие „ЧИСТОТА ЕКО“ […]

Съобщение

Posted Posted in НОВИНИ

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен работен проект за „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ – Актуализация. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота Еко“ Тел: 0889 290 143

Определяне на цени при приемане на битови или производствени неопасни отпадъци за обезвреждане

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

Определяне на цени при приемане на неопасни отпадъци за обезвреждане, чрез депониране на РПУО „Братово-Запад“, според класификацията на отпадъците – битови или производствени В изпълнение на нормативната уредба при управление на отпадъците, отпадъците, които могат да се приемат за депониране на РПУО „Братово – Запад“ са битови и производствени твърди неопасни отпадъци. Съгласно „Наредба № […]

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от НРПУРОИВ за периода 2021г.-2022г.

Posted Posted in НОВИНИ

Протоколи от заседания на тръжна комисия по чл.77 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет Бургас  за периода 2021г.-2022г. 4. Протокол Търг 15.12.2022 г. 3. Протокол Търг 21.07.2022 г. 2. Протокол Търг 14.04.2022 1. Протокол Търг 03.02.2022 г. 8. Протокол комисия 23.12.2021 -непроведен […]

Заповед № 39

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 29/ 08.06.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт […]