Как да си направим домашен компост

Posted Posted in КОМПОСТ, НОВИНИ

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСА НА КОМПОСТИРАНЕ? Процесът на компостиране преминава през две фази: фаза на разграждане на органичната материя и фаза на зреене. Първа фаза Тя започва веднага след като кухненските и градинските отпадъци се натрупат на купчинка или се поставят в компостер. Осъществява се от аеробните микроорганизми, които консумират кислород, освобождават въглероден двуокис и произвеждат […]

Какво е компост

Posted Posted in КОМПОСТ

Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията. Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци […]