Празнично работно време

Posted Posted in Без категория

Уважаеми бизнес партньори, Във връзка с предстоящите официални празници ( Никулден – официален празник на гр. Бургас и Коледните и Новогодишни празници), Ви уведомяваме за промененото работното време  на РПУО „Братово-Запад“, както следва:    06.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 15:30 ч.    24.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 12:00 ч.    25.12.2022 […]

Политика за поверителност

Posted Posted in Без категория

КОИ СМЕ НИЕ Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” : управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци. Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, […]