НОВИНИ

Бургаски ученици разработиха проект за разделно събиране на отпадъци

Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ разработиха проект за мобилно приложение, което насърчава и подпомага процеса по разделно събиране на отпадъци.

Амбициозните Елия Георгиева, Ванеса Костадинова, Анжела Хараламбиева и Катерина Малянова представиха идеята си пред зам.-кмета Весна Балтина и експерти по екология и опазване на околната среда от Община Бургас.

Бургаските деца са озаглавили своя проект Boklookation и вярват, че неговото реализиране ще помогне за опазването на околната среда и градските пространства. Концепцията им предвижда чрез специално приложение за мобилни телефони всеки гражданин да може да получава информация за най-близките и подходящи центрове за разделно събиране на отпадъци. Чрез заснемане на отпадъка приложението ще изпраща на потребителя насоки какъв е правилният начин за неговото третиране.

Идеята на учениците е в проекта да бъдат включени всички страни, които имат отношение към генерирането на отпадъци – производителите, търговските вериги, потребителите и други.