Заповед № 39

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 29/ 08.06.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт […]

5-ти юни световен ден на околната среда

Posted Posted in НОВИНИ

5-ти юни световен ден на околната среда съвместно мероприятие с ДГ Калина Малина ОП Чистота ЕКО дирекция екология и опазване на околната среда и г-жа Балтина Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата    

Неработещи мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

МЦ 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 – няма да работи от 21.06 до 28.06 МЦ  5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок – няма да работи от 14.06 до 17.06 МЦ 12 ж.к.“Братя Миладинови“ м/у у-ще „В.Априлов“ и бл. Нар.Юмр. – няма да работи от 17.06 до 24.06 МЦ 14 кв. Сарафово […]

През изминалата 2022 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 203 т отпадъци, което е с 42 т повече от предходната 2021 г.

Posted Posted in НОВИНИ

През изминалата 2022 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 203 т отпадъци, което е с 42 т повече от предходната 2021 г. От общото количество постъпили отпадъци, най-много са разделно събраните отпадъци, както следва: – хартия – 52 т; – текстил – 75 т; – излезли от употреба гуми […]

Съобщение МЦ 10

Posted Posted in НОВИНИ

От 12.03/понеделник/ до приключване на  ремонтните дейности  МЦ 10 /ж.к „Възраждане“ ,срещу хотел Вега,в края на Фердинандова/ няма да работи

Заповед № 13

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД   №  13/ 14.02.2023 г.   На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, […]

Заповед № 11

Posted Posted in НОВИНИ

    ЗАПОВЕД № 11/ 07.02.2023 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]

Обява инвестиционно предложение

Posted Posted in НОВИНИ

ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на ЛПСОВ и осигуряване на възможност за интегриране на модул за производство на RDF на територията на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, […]

Заповед № 74

Posted Posted in НОВИНИ

  ЗАПОВЕД № 74/ 22.12.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение по т.50/Протокол №44 /29.11.2022г./ на Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно […]

Празнично работно време

Posted Posted in Без категория

Уважаеми бизнес партньори, Във връзка с предстоящите официални празници ( Никулден – официален празник на гр. Бургас и Коледните и Новогодишни празници), Ви уведомяваме за промененото работното време  на РПУО „Братово-Запад“, както следва:    06.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 15:30 ч.    24.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 12:00 ч.    25.12.2022 […]