Как да изхвърляме непотребните лекарства, които се натрупват в домовете ни?

Posted Posted in НОВИНИ

Ако имате купчина неизползвани лекарства или лекарства с изтекъл срок на годност някъде в дома си и не знаете кой е най-добрият начин да се отървете от тях, не сте само вие. Проучване от 2021 г., проведено от Covanta, компания за управление на отпадъци в Ню Джърси, САЩ, установява, че 53 % от анкетираните 2000 американци […]

Заповед № 38

Posted Posted in НОВИНИ

Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 38/ 11.07.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]

Бургазлии все по-често използват центровете за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Разделното събиране на отпадъци в Бургас отбелязва ръст и става все по-популярна практика сред гражданите. През изминалата 2021 година в системата от мобилни центрове на Община Бургас са предадени общи 161 тона различни по вид отпадъци. Това е с 31 тона повече в сравнение с 2020 година. От тях най-голям дял заема хартията – 52 […]

Получаване на компост срещу натрупани точки

Posted Posted in НОВИНИ

За поредна година Община Бургас ще отличи гражданите, които са събрали най-много точки от предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове. Първите 10 в класирането ще получат материални награди, а всички, събрали над 2000 точки, ще получат по 5 литра висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота еко“. За всеки 1000 точки над събраните 2000 […]

Заповед № 16

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 16/ 04.04.2022 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, […]

Съобщение за работното време на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Във връзка с увеличената заболеваемост на служителите на мобилните центрове, Ви уведомяваме,че графика на работа на мобилните центрове се променя ежедневно.За това преди да посетите някой мобилен център, молим  да се информирате от страницата ни кои центрове за отворени. Извиняваме се за причиненото неудобство Неработещи мобилни центрове