Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030 Публикувано на: вторник, 21 април 2015 Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39 Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“.   Електронна преписка   Решение Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г. […]