Информация за Мобилен център №8

Posted Posted in НОВИНИ

Във връзка с решение на Община Бургас уведомяваме, че Мобилният център № 8, с адрес: ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между ул.“Шейново“ и ул. „Самуил“ е преместен поради ремонтни дейности. Всички граждани, желаещи да получат компост или да предадат разделно събран отпадък могат да посетят останалите мобилни центрове. Информация за разположението на всички […]

Важно! Компост 5 литра при платени данъци и такси 2018г.

Posted Posted in НОВИНИ

Община Бургас Уведомява: За всеки  отделен имот, за който до 30.04.2018г., сте заплатили пълния  размер на дължимите  местни данъци и такса битови отпадъци може да получите  безплатно до 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ. Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всяка седмица от вторник до събота, в периода 15.02.2018г. до 21.12.2018г., от 10:00 […]

Преценка ОВОС

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

14.12.2017г. Съобщение Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално предприятие […]

Работно време депо Братово – Запад

Posted Posted in НОВИНИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.12.2017Г. РЕГИОНАЛНО ДЕПО БРАТОВО-ЗАПАД ВЪЗСТАНОВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С НОРМАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 07:00 ДО 19:30 ЧАСА БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.   ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК тел.0889/07-14-32

Инвестиционно предложение

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за Увеличване на дневният и годишен капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Лице за контакти: Стефан Калчев – Директор на Общинско предприятие „Чистота […]