Празнично работно време

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

Уважаеми бизнес партньори, Във връзка с предстоящите официални празници ( Никулден – официален празник на гр. Бургас и Коледните и Новогодишни празници), Ви уведомяваме за промененото работното време  на РПУО „Братово-Запад“, както следва:    06.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 15:30 ч.    24.12.2022 г. – от 07:00 ч. до 12:00 ч.    25.12.2022 […]

Ново работно време на мобилните цвнтрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

От 1-ви ноември влиза в сила ново работно време: от 1.09 до 30.06  Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 16:30 ч.    почивка 12:00 ч. – 12:30 ч. от 01.07  до 30.08 Работно време: Вторник – Събота – 8:00 ч.– 15:00 ч.    без обедна почивка

Заповед №61 Забрана на нерегламентираният достъп на външни лица на територията на производствената площадка на депо „Братово-Запад“

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 61/ 14.10.2022 г. На основание чл. 12 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО” приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 16 от Протокол №42/28.10.2014 г., във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на производствената площадка и опазване компонентите на околната среда, както и предотвратяване на […]

Неработещи мобилни центрове

Posted Posted in Сайтбар

МЦ 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака – няма да работи от 15.11 до 28.11 МЦ 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41- няма да работи от 17.11 до 28.11 МЦ 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 – няма да работи от 17.11 до 21.11 МЦ 11 ж.к.“Братя Миладинови“зад блок На Трапезица , зад бл. 56 – няма […]

Договор за предаване на отпадъци

Posted Posted in Сайтбар

ДОГОВОР 2022-Сваляне     Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Днес, ……….. …… г. в гр. Бургас, между: 1…………………………………………………………..БУЛСТАТ………………………………….…., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..………………………………………………, тел.: ………………….., e–mail: ..…………..……………….…. представлявано от ………….……………………………………………………………..………………………, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, И 2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: chistotaeco@chistotaeco.com, представлявано от Стефан Василев Калчев–Директор […]

Как да изхвърляме непотребните лекарства, които се натрупват в домовете ни?

Posted Posted in НОВИНИ

Ако имате купчина неизползвани лекарства или лекарства с изтекъл срок на годност някъде в дома си и не знаете кой е най-добрият начин да се отървете от тях, не сте само вие. Проучване от 2021 г., проведено от Covanta, компания за управление на отпадъци в Ню Джърси, САЩ, установява, че 53 % от анкетираните 2000 американци […]

Заповед № 38

Posted Posted in НОВИНИ

Заповед за сваляне ЗАПОВЕД № 38/ 11.07.2022 г. На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]

Бургазлии все по-често използват центровете за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ

Разделното събиране на отпадъци в Бургас отбелязва ръст и става все по-популярна практика сред гражданите. През изминалата 2021 година в системата от мобилни центрове на Община Бургас са предадени общи 161 тона различни по вид отпадъци. Това е с 31 тона повече в сравнение с 2020 година. От тях най-голям дял заема хартията – 52 […]