ОП Чистота Еко е част от кампанията за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови на екогориво

Posted Posted in НОВИНИ

Продължава кампанията за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови на екогориво. През тази седмица няколко домакинства в Бургас ще получат безплатно нови уреди на пелети. Те се монтират също безплатно и имат 5-години гаранционен срок. Дейностите са част от проекта по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството […]

Адреси на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци

Posted Posted in НОВИНИ, Сайтбар

МЦ № Адрес 1 ж.к.“ М.рудник“-срещу бл.69,с/у битака 2 ж.к „М.рудник“-с/у третата секция на бл.77 3 ж.к.“М.рудник“-пред тото пункта с/у Лидъл до бл.34 4 ж.к.“ М.рудник“-срещу спортна площадка до бл.449 5 ж.к.“М.рудник“- между 84 и 85 блок 6 ж.к.“Лазур“-до трафопоста до бл.41 7 ж.к.“Изгрев“-между бл.66/65 8 ж.к. „Славеков“ срещу блок 36 9 ЦГЧ-зад бл.104, срещу […]

ЗАПОВЕД № 90

Posted Posted in НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 90 / 15.09.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска […]

Неработещи мобилни центрове месец Септември

Posted Posted in Сайтбар

МЦ18 ж.к.“Меден рудник“до у-ще“ Е. Пелин“ -няма да работи от 18.09.2020г до 22.09.2020г. МЦ19 ж.к.“Лазур“ – до бл.1 -няма да работи от 19.09.2020г до 22.09.2020г. Неработни дни за всички мобилни центрове-05.09.2020, 06.09.2020, 07.09.2020, 20.09.2020, 21.09.2020, 22.09.2020 През останалите дни мобилните центрове,ще работят с нормално работно време: от Вторник до Събота  09:30ч. – 18:00ч. Обедна почивка: […]

Политика за поверителност

Posted Posted in Без категория

КОИ СМЕ НИЕ Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” : управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци. Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, […]

МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]

МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ (СЕПАРИРАНЕ) И/ИЛИ КОМПОСТИРАНЕ И/ИЛИ ДЕПОНИРАНЕ.

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]

Какво е компост

Posted Posted in КОМПОСТ

Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията. Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци […]

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“ БУРГАС

Posted Posted in Home

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” : управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци. Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № […]