Oбява

Posted Leave a commentPosted in НОВИНИ

ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Инсталация, попадаща в т.5.4. от Приложение №4 към ЗООС „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и […]

Заповед № 121

Posted Posted in НОВИНИ

Свали ЗАПОВЕД № 121 / 29.12.2020 г. На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, […]

ТЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО ПРЕДАВАНЕ В БУРГАС

Posted Posted in НОВИНИ

 Само тази седмица за предадените количества в Мобилните центрове ще се дават двойно бонус точки В периода от 21 до 29 ноември се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/. Темата през 2020 г. е „Моите действия за намаляване на отпадъците“. Идеята на Европейската седмица е да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на […]

Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея за служителите на ОП „Чистота Еко“

Posted Posted in НОВИНИ

Кратко описание / документация : Предметът на обществената поръчка е ежедневна доставка на готова храна за служителите на ОП „Чистота Еко“, 70 /седемдесет/ броя на ден, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за осигуряване на безплатна храна, както следва: Обяд в еднократна опаковка, включващ: – супа – 300 гр.; – основно ястие –  300 гр.;  – хляб – бял/добруджа – 150 гр.   […]

Как да си направим домашен компост

Posted Posted in КОМПОСТ, НОВИНИ

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСА НА КОМПОСТИРАНЕ? Процесът на компостиране преминава през две фази: фаза на разграждане на органичната материя и фаза на зреене. Първа фаза Тя започва веднага след като кухненските и градинските отпадъци се натрупат на купчинка или се поставят в компостер. Осъществява се от аеробните микроорганизми, които консумират кислород, освобождават въглероден двуокис и произвеждат […]

Кампания данъци 2020г.

Posted Posted in НОВИНИ

ОП Чистота еко напомня,че срока на кампанията за получаване на компост срещу платени данъци е до 31.12.Можете да получите своя компост в мобилните центрове за събиране на отпадъци. 

Чистота Еко търси Оператор Пътно Строителни Машини

Posted Posted in НОВИНИ

ОП ЧИСТОТА ЕКО – набира персонал за работа със строителни машини. Изисква се документ за работа с хидравлични багери и челни товарачи. Работно време: 12 часови дневни смени ( два дни работни, два дни почивни) Организиран служебен транспорт от и до работното място. Осигурена храна и работно облекло. https://www.alo.bg/7057989