Неработещи мобилни центрове месец Юни

Posted Posted in Сайтбар

МЦ № 2 ж.к. „Меден рудник“, зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга-няма да роботи от 01.06 до 30.06 МЦ № 7 ж.к. „Изгрев“, кв.18 – между бл.66/65-няма да роботи от 01.06 до 30.06 МЦ № 8- ж.к. Славейков бл.36 – няма да роботи от 01.06 до 01.07 МЦ № […]

Политика за поверителност

Posted Posted in Без категория

КОИ СМЕ НИЕ Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” : управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци. Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, […]

МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]

МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ (СЕПАРИРАНЕ) И/ИЛИ КОМПОСТИРАНЕ И/ИЛИ ДЕПОНИРАНЕ.

Posted Posted in ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор. Неразделна част от Договора са: Направена […]

Какво е компост

Posted Posted in КОМПОСТ

Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията. Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци […]

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“ БУРГАС

Posted Posted in Home

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” : управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци. Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № […]

ОП „Чистота Еко “ търси да назначи

Posted Posted in НОВИНИ

№ Длъжност бр. Раб.заплата Режим на работа   3 Машинист Булдозер 1 1,000.00 лв. по график на 12 часа   4 Оператор ПСМ 4 970.00 лв. по график на 12 часа   6 Шлосер 1 930.00 лв. по график на 12 часа   7 Водач тов.микробус 1 1,050.00 лв. от понеделник до петък на 8 […]

Започва кампанията по раздаване на компост

Posted Posted in НОВИНИ

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ започва кампанията по раздаване на компост за платени данъци от 04.05.2020г, която ще продължи до 31.12.2020г. Гражданите заплатили в пълен размер данък сгради и такса битови отпадъци до 30.06.2020г. имат право да получат 5 литра пакетиран компост за всеки отделен имот в рамките на Община Бургас срещу представяне на платежен документ и […]

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява работата на Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от 13.04.2020г. понеделник.

Posted Posted in НОВИНИ

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява работата на Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци  от 13.04.2020г. понеделник. Работното време на центровете през следващата седмица е както следва  – всеки ден от 13-ти до 16-ти април от 9,30 до 18,00 часа, а от 21-ви април влизат с нормален график всяка седмица от вторник до събота от 9,30 до 18,00 […]