НОВИНИ

ТЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО ПРЕДАВАНЕ В БУРГАС

 Само тази седмица за предадените количества в Мобилните центрове ще се дават двойно бонус точки

В периода от 21 до 29 ноември се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/. Темата през 2020 г. е „Моите действия за намаляване на отпадъците“.

Идеята на Европейската седмица е да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности, осъществени от публични институции или местни власти, асоциации, НПО и европейски мрежи, бизнес, учебни заведения и др., насочени към различни целеви аудитории.

ЕСНО иска да повиши информираността относно политиките за предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави-членки, да подтикне и мотивира възможно най-много хора да предприемат действия, водещи до промяна, да покаже прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда, да подчертае връзките между намаляване на отпадъците и устойчивото развитие.

Община Бургас се включва в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците с три акции:

„Да намалим отпадъците в офиса!“ – инициативата е насочена към служителите в офиси. Давайте приоритет на е-мейл комуникацията, вместо използването на пощенски и куриерски услуги. Отпечатвайте само тези страници, които наистина са ви нужни и използвайте листовете двустранно. За чая или кафето си в офиса използвайте чаша за многократна употреба. По този начин можете да намалите генерирането на пластмасови отпадъци. Не изхвърляйте употребената ненужна офис хартия, а  използвайте листовете за чернови и др. Избирайте офис консумативите, като давате приоритет на такива за многократна употреба, канцеларски материали, които са рециклирани или са от рециклируеми материали и продукти. Помислете за предоставяне на старото електронно оборудване на фирми за рециклиране, които могат да му дадат втори живот. През седмицата офисите и домакинствата могат да подавате заявки за предаване на такъв тип отпадък към партньора на Община Бургас „Елтехресурс“АД на  тел. 0886 22 99 56.

„Да събирам отпадъците разделно!“ – инициативата е насочена към максимално широка аудитория. Основен акцент се поставя върху значението на разделното събиране на отпадъци от домакинствата. На територията на града има поставени 19 Мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци. В рамките на инициативата за всички  разделно предадени количества там ще бъдат дадени двойно бонус точки. Събраните отпадъци ще бъдат последващо обезвредени – така ще се гарантира правилното им третиране и ще се избегне замърсяване на околната среда.

„Да предам старите си дрехи!“ – инициативата цели да насочи вниманието на широката общественост към значението от разделното събиране на текстилни отпадъци от домакинствата. В гр. Бургас до всеки Мобилен център са разположени стационарни контейнери за текстил, където могат да се изхвърлят текстилни отпадъци. Общината призовава всеки, направил „детокс“ на гардероба си, да използва контейнерите за дрехи или мобилните центрове.

линк