burgas

Вход

Знаете ли какво е компост?

      Компостирането е аеробен процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на микроорганизми и про наличието на достатъчно кислород, постоянна влага и температура. Крайният резултат е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията.

      Компостът се състой от биоразградими отпадъжи от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци от плодове и зеленчуци; остатъци от поддържане на градинските зелени площи. компостът допълва почвата с хранителни вещества и също има противоерозионни качества. Следователно ползването на компост в земеделието гарантира множество предимства като например:

 - подобряване на почвената структура,

 - подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуцимдопълнителни добиви и повишава способността на почвата да задържа водата.

Области на употреба са:

 - Конвенционално земеделие, лозя

 - Ландшафтни дейности, включително разсадници

 - Частно градинарство - съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40%

 - Растежни почвени среди - съдържание на компоста в субстратната смес не повече от 40%

 - Рекултивация на нарушени терени, депа и минни обекти

     Съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третирането на биоразградимите отпадъци ОП "Чистота еко", е оператор на съоражението за компостиране.Качеството на  произведения компост, се контролира посредством аналитични изпитвания, осъществявани в акредитирана лаборатория AGES, Vienna,Austria

Последно променена вПетък, 20 Декември 2019 15:56