burgas

Вход

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

                                                                                                             До Директора

                                                                                                            на ОП „Чистота Еко“

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                            от

…………………………………………………………………………........................……….....

                                              (име, фамилия – длъжност)

………………………………………………………………….........................………………….

                                             (община, фирма, организация)

 

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от ………........................…………………… до  

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

  1. Дневно количество отпадъци: …......………. т. с код ….......……..
  2. Време на доставка от ….......…. до …......…..
  3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани

единствено и само за целите на настоящото заявление и ще се обработват,

съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в

Регламент (ЕС) 2016/679/.

 

С уважение:…………………..                                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

 

Последно променена вСряда, 13 Юни 2018 11:31