Logo
Печат на тази страница

Общинско предприятие "Чистота еко" Бургас

ОП Чистота еко

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

  • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
  • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
  • сепариране и рециклиране на отпадъци;
  • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
  • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Последно променена вСряда, 11 Май 2016 18:38
Общинско предприятие "Чистота Еко" Бургас